Lier Regnskaps tjenester: Regnskap og økonomisk rådgivning. Foto

Våre tjenester

Regnskap

Vi tilbyr disse tjenestene:
• Regnskapsføring for alle typer næringer
• Fakturering
• Lønn
• Betalingstjenester
• Årsoppgjør
• Firmaetablering

Rådgivning

Vi tilbyr økonomisk rådgivning innenfor disse områdene:
• Budsjett, finansiering og likviditet
• Bedriftsetablering
• Oppgaver til det offentlige
• Merverdiavgift
• Driftsplaner/søknader i landbruket
• Generasjonsskifte landbrukseiendommer

Kurs

Vi tilbyr kurs med temaer som er aktuelle for alle som har behov for økonomisk rådgivning.

Kursene har kompetente og engasjerte forelesere og holdes ved vårt kontor i Lierbyen.


For tiden har vi ingen kurs