Lier Regnskap har god kompetanse innen de forskjellige fagområder innen regnskap og økonomisk rådgivning - foto

Om oss

Lier Regnskap AS er et autorisert bokføringsselskap, stiftet i 1995 som en fortsettelse av regnskapskontorene Lier Regnskapskontor og Nedre Lier Regnskapskontor. Vi fører regnskap og tilbyr økonomisk rådgivning.


Vi er lokalt eid og har 20 medarbeidere som til sammen har god kompetanse innen de forskjellige fagområder og næringer.

Kontoret har spisskompetanse innen landbruksnæringen. Lier Regnskap er medlem av Regnskap Norge.

Våre medarbeidere